Згода на збір та обробку персональних даних

 1. Проставивши позначку на сторінці реєстрації цього інтернет-сайту в пункті «Я прочитав(ла) і згоден(на)» або поставивши підписи на паперовій версії цього документу, Користувач - фізична особа визнає, що його Згоду, якою повністю підтверджується його згода з наведеними нижче умовами, задокументовано. Дана Згода діє для всіх інтернет-сервісів, інтернет-сайтів та інтернет-продуктів (надалі усі разом «Сервіси», а кожен окремо – «Сервіс»), що надаються Київською духовною академією свідомості Крішни в Україні (надалі - «Володілець» або «Академія»). Дана Згода надана Академії, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р., No2297-VI, на обробку моїх ОСОБИСТИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних, як Володільцю бази персональних даних, що знаходиться за адресою: RTE DE LA FERME MASSON - 59820, GRAVELINES, FRANCE.
 2. Під час користування Користувачем Сервісами Володілець здійснює обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення персональних даних Користувача пов’язані з ідентифікацією, аутентифікацією, авторизацією, відновленням паролю, отримання заяв на навчання в Академії, замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентського квитка, документів про освіту та вчені звання, обліку успішності та відвідуваності, проведення статистичних досліджень на основі цих даних, забезпечення інформування стосовно новин, розкладу занять та іншої інформації в тому числі і шляхом обдзвону чи розсилки (смс чи на електронну поштову скриньку), залишення відгуків щодо навчання в Академії, а також отримання анкетних персональних даних Користувача з метою пропонування волонтерської зайнятості у Володільця, серед яких можуть бути наступні персональні дані:
  1. прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, фотографія, телефон, електронна адреса, стать, сімейний стан, освіта, досвід роботи, основні навички роботи
  2. персональні дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами
  3. файли cookie
  4. ір-адреси
  5. параметри та налаштування інтернет-браузерів
 3. При наданні даних в полі «Контакт для надзвичайних випадків» або «Додатковий контакт», Користувач засвідчує, що попередив та отримав згоду на надання даного номеру телефону та ім’я, від особи, контакти якої були надані Користувачем, виключно з метою надання інформації даній особі про Користувача, при здійсненні захисту життєво важливих інтересів та прав Користувача. В інакшому випадку Користувач не заповнює даний пункт.
 4. При наданні даних в полі «Друзі в Академії», Користувач засвідчує, що попередив та отримав згоду на надання даного ім’я, від особи, контакти якої були надані Користувачем, виключно з метою кращого розподілення Користувача та його знайомих по академічним групам. В інакшому випадку Користувач не заповнює даний пункт.
 5. Володілець включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше надсилає свої персональні дані до Володільця шляхом заповнення реєстраційної форми на інтернет-сторінці Володільця та/або вперше починає користуватися Сервісом, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів. Або коли Користувач заповнює паперові бланки у разі тимчасової недоступності Сервісів, щоб ці дані були перенесені на Сервіси. Строк зберігання даних становить увесь строк функціонування відповідного Сервісу.
 6. Володілець здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, отримання заяв на навчання в Академії, замовлення, виготовлення, облік і видача студентського квитка, документів про освіту та вчені звання, облік успішності та відвідуваності, проведення статистичних досліджень на основі цих даних, забезпечення інформування стосовно новин, розкладу занять та іншої інформації в тому числі і шляхом обдзвону чи розсилки (смс чи на електронну поштову скриньку), залишення відгуків щодо навчання в Академії, а також отримання анкетних персональних даних Користувача з метою пропонування волонтерської зайнятості у Володільця, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісів). Цією Згодою також підтверджується обізнаність та згода Користувача на обробку його персональних даних з метою пропонування волонтерської зайнятості у Володільця, а також згоду Володільцю на передачу та обробку його персональних даних третіми особами, безпосередньо задіяними в замовленні, виготовленні, обліку і видачі студентських квитків, документів про освіту та вчені звання, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством (така передача не потребує повідомлення Користувача про її здійснення).
 7. Володілець використовує знеособлені дані для проведення статистичних досліджень і будь-якими іншими способами.
 8. Володілець має право передати базу персональних даних або її частину, до якої включені персональні дані Користувача, третім особам без повідомлення про це Користувача у разі замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентських квитків, документів про освіту та вчені звання. Володілець бази персональних даних не повідомляє суб’єкта персональних даних про передачу його персональних даних у разі:
  • передачі персональних даних за запитами при виконанні завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом
  • виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, передбачених законом.
 9. Під час користування Користувачем Сервісами, на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують файли cookie, ір-адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
  • системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники bigmir.net, Google Analytics тощо)
  • соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо)
  • системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо)
  • системи захисту Сервісів від спаму і зловживання (наприклад, reCAPTCHA тощо)
  • інші ресурси
 10. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних»:
  1. знати про джерела збирання, про місцезнаходження бази персональних даних, її призначення та найменування, мету обробки персональних даних, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим вами особам, крім випадків, встановлених законом
  2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані, що містяться базі персональних даних Володільця
  3. на доступ до своїх персональних даних, що містяться у базі персональних даних Володільця
  4. отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються ваші персональні дані у базі персональних даних Володільця, а також отримувати зміст ваших персональних даних, які містяться у базі персональних даних Володільця
  5. пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю бази персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних
  6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними
  7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи
  8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних
  9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних
  10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку виших персональних даних під час надання згоди
  11. відкликати згоду на обробк у персональних даних
  12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних
 11. Оброблення персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Володілець приймає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.
 12. Володілець має право змінювати умови щодо даної Згоди в односторонньому порядку. У цьому випадку усі зміни будуть опубліковані за адресою http://students.veda-kiev.org.ua/privacy_agreement і будуть обов'язковими для Користувача через 10 днів від дня такої публікації.
 13. Проставивши позначку на сторінці реєстрації цього інтернет-сайту в пункті «Я прочитав(ла) і згоден(на)» або шляхом підписання паперової версіі цього документу я підтверджую, що текст даної згоди мною прочитаний, мені зрозуміла його сутність, я переконався (-лась) у тому, що усі без винятку умови Згоди відповідають моїм інтересам та не порушують моїх прав. Я підтверджую, що ознайомився (-лась) з моїми правами, що визначені Законом України «Про захист персональних даних», та які викладені в п. 10 даної Згоди, та отримав (-ла) інформацію про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.